• Interpellation: Inköp av konsulttjänster

  På Regionstyrelsen den 14 oktober beslutade majoriteten att ta in konsultstöd för att kvalitetssäkra/vidareutreda förslagen till kostnadsreduceringar för Specialistvården.[1] Samtliga oppositionspartier utom Sverigedemokraterna röstade emot att ta in konsulter.

  Kristdemokraterna anser att Region Västernorrland har en mycket god och bred kompetens inom den egna organisationen och att regionen generellt ska vara mycket restriktiv med inköp av konsulttjänster. Därför borde regionen också sagt nej till detta konsultköp.

  Med oss följer också erfarenheterna från tiden med konsultfirman Mantec för drygt 10 år sedan. Det blev förödande för Specialistvården och är en del av förklaringen till den höga nivå vi har idag med inhyrd personal (stafetter)!

  Jag, och många med mig, känner en stor oro att vi ska få återuppleva samma sak. Det får bara inte ske! Utifrån detta vill jag ställa följande frågor:

  • Hur mycket köpte Region Västernorrland konsulttjänster totalt för 2019?
  • När det gäller den nu aktuella direktupphandlingen av “konsultstöd”
   • Har inte regionen tillräckligt bred kompetens inom den egna administrationen?
   • Varför har ni valt att direktupphandla på kortast möjliga tid – har ni redan på förväg bestämt er för en konsult och har riggat upphandlingen för denna?
   • Ska konsulten bara bättra på kvaliteten på underlagen eller ska de även komma med egna/nya förslag på åtgärder? Hur mycket makt tänker ni ge konsulten?

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna

  Artikeln är en interpellation till Regionstyrelsens ordförande.

  [1] Protokoll Regionstyrelsen 14 oktober 2020 § 242 Konsultstöd i kostnadsreduceringsarbetet


  Bilden överst av Tumisu från Pixabay (Pixabay License).


  Specialistvård | Henrik Sendelbach · konsult · interpellation · Mantec