• Interpellation: KdS får rätt om nya vårdskolan i Sollefteå

  ”Landstinget har gett klartecken till en ny vårdskola vid GB-skolan i Sollefteå.”

  Detta deklarerade Gunvor Eriksson (s), ledamot av landstingets kultur- och utbildningsnämnd vid kommunfullmäktiges sammanträde i Sollefteå i veckan.

  Jag är den första att välkomna en ny vårdskola vid GB, fjärran ifrån det ombyggda Vårdhem 1 som landstinget (läs Stig Andersson) beslutade om förra hösten. KdS stred ensam mot beslutet men jag tycker att vi verkar få landstinget med på en omsvängning. Det var ett ogenomförbart beslut som majoriteten drev igenom vid landstingets novembermöte 1989. Jag tror att många egentligen insåg det redan då, men de valde att hålla tyst och acceptera idén ändå. Men nog är det sorgligt att elever och lärare får sin nya skola minst ett år senare än nödvändigt! Förseningen måste räknas som en belastning för landstingets socialdemokratiska ledning.

  I december 1989 svarade Ruth Sandström (s), ordf. i UKN, på ett öppet brev från mig och gjorde FU, omsorgsförvaltningen och Sollefteå direktionen ansvariga för att valet av vårdhem 1. Jag anser att Ruth Sandström nog försöker smita undan ett tungt ansvar för vårdskolans situation. Sandström ställde sig utan reservation bakom beslutet i november 1989. När nu utvecklingen återvänt till sunda banor, vill jag ställa följande frågor till Ruth Sandström (s):

  – Kommer den nya vårdskolan att ingå i etapp 3 vid GB-skolan i Sollefteå?

  – När kommer den att kunna tas i bruk?

  Sverker Ågren, ledamot av landstinget
  Kristdemokratiska samhällspartiet KdS
  1990-11-05


  FU = Finansutskottet
  GB = Gudlav Bilderskolan
  UKN = Utbildnings- och kulturnämnden


  Utbildning | interpellation · Sollefteå · Sverker Ågren · vårdhem