• Interpellation: Oblekt papper

  1985 motionerade KDS i landstinget om att landstinget skulle övergå till s.k. oblekt papper där så var möjligt. Då fanns dåligt med papper som gick att använda vid kopiering m m. Nu har kommunförbundet och miljöförbundet tillsammans tagit fram ett papper som skall vara både miljö- och användarvänligt. Detta papper anses bl.a. ha följande egenskaper:

  • råvarutillgången näst intill halveras
  • energiförbrukningen minskar
  • radikalt minskade utsläpp vid tillverkningen
  • fungerar i kontorsutrustning
  • lägre pris än för konventionellt, klorblekt papper

  Detta är ytterligare ett steg att förbättra vår miljö och det är viktigt, precis som landstinget lämnade som svar på motionen. I svaret sägs också att landstinget kommer att följa kommunförbundets projekt och därför ställer jag följande fråga:

  • Kommer förvaltningsutskottets ordförande, nu då möjligheten finns, att verka för att landstinget övergår till s.k. oblekt papper även då det gäller skriv- och kopieringspapper i enlighet med den KDS-motion som behandlades i landstinget den 26 februari 1985.

  Örnsköldsvik 5/10-86
  Göran Sydhage, KDS

  Interpellation till Till förvaltningsutskottets ordförande Stig Andersson.


  Bilden överst av StockSnap från Pixabay (Pixabay License).


  Miljö och energi | Göran Sydhage · interpellation · papper · utsläpp