• Interpellation om den bristande planeringen i den egna organisationen

  Mona Hammarstedt överlämnade följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande:

  Denna sparplan som Landstinget Västernorrland genomför vid våra sjukhus görs inte på ett trovärdigt sätt. Medborgarna blir inte bemötta korrekt och Landstinget får ett dåligt rykte, man sätter systemet före patienten.

  Landstinget Västernorrland har brutit mot lagen om offentlig upphandling när de skrev kontrakt med Mantec utan föregående annonsering.

  Mina frågor är:

  • Vilka konsulter och hur många har varit verksamma samtidigt på länssjukhuset och länsdelssjukhuset under S O:s tid och vad har det kostat i veckan /konsult?
  • Skall det göras något nytt avtal f r om maj månad 2010 med Mantec?

  2010-03-03

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna Västernorrland


  Specialistvård | interpellation · Mantec · Mona Hammarstedt · sparplan · upphandling