• Interpellation: Kan socialdemokraterna bestämma sig om patientavgiften?!

  Vid det första sammanträdet med den nya landstingsstyrelsen den 24 januari, fanns på föredragningslistan ett ärende angående förslag till nya patientavgifter. Vid sittande bord meddelade landstingsrådet Stig Andersson att ärendet lyft ut dagordningen. Som ordförande har han suverän rätt att bestämma detta, så det var ingen idé att protestera.

  Med stigande förvåning och växande oro måste jag ifrågasätta om socialdemokraterna medvetet förhalar en viktig avgiftsreform. Vi i KdS anser att det ska vara fördelaktigare att söka läkarkontakt via primärvården än via akutsjukhusen. I teorin har (s) redan hösten 1990 bejakat detta, men snubblar gång på gång när ärendet ska avgöras. Både bland personal och patienter finns ett missnöje med de nya, höga patientavgifterna. De uppmuntrar inte besök hos allmänläkare, de som inom kort ska bli våra nya ”familjeläkare”. Satsningen på att ge primärvården en viktigare roll i vården uteblir. Möjligheten att använda olika höga avgifter som stimulans att söka rätt vårdgivare förblir outnyttjad. Har de socialdemokratiska landstingsråden så mycket annat att syssla med, att den frågan aldrig blir färdig för beslut?

  Jag vill därför fråga Stig Andersson:

  – När kommer Socialdemokraterna med förslag till nya, differentierade avgifter för läkarbesök?

  Sverker Ågren, Sollefteå
  Gruppledare, KdS

  1992-02-02


  Primärvård · Specialistvård | interpellation · patientavgifter · Socialdemokraterna · Sverker Ågren