• Interpellation: Steriliseringar av kirurgiska instrument

  Den tekniska utvecklingen och det växande hotet med resistenta bakterier ställer allt högre krav på sterilisering och rengöring. För att möta detta krävs att har rätt utrustning, bra lokaler och en välutbildad personal som jobbar med sterilisering.

  Ändå kan problem uppstå som skapar risker för patienter som ska vårdas eller opereras på sjukhus. Ett färskt exempel är från Nya Karolinska i Solna där personal uppmärksammat bristande steriliseringar av kirurgiska instrument. Även rester av vävnader och blod ska ha förekommit på dessa. Bemanningsproblem och hög personalomsättning sägs ha varit bidragande anledningar till att problemet uppstått. Åtgärder och uppföljningsprogram har nu gjorts för att trygga patientsäkerheten, men att det skett där har fått mig att vilja ställa frågor kring hur läget är i vårt län:

  • Hur välutbildad är vår sterilpersonal? Hur stor andel är utbildade steriltekniker?
  • Hur ser bemanningsläget ut på våra tre sjukhus när det gäller denna personalgrupp?

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Interpellationen ställdes till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Specialistvård |interpellation · Mona Hammarstedt · sterilpersonal · steriltekniker · sterilisering


  Bilden överst av geudki från Pixabay (Pixabay License).