• Interpellation: Tillgängliga bussar

  Sverker Ågren överlämnade till regionala nämndens ordförande Benny Eriksson en interpellation med följande lydelse:

  När Länstrafiken i Västernorrland upphandlade trafik senast, fanns krav på att alla landsbygdsbussar skulle vara tillgängliga senast 2010. Det innebär att personer som använder rullstol ska kunna åka med i bussen.

  Nu är det drygt ett år kvar innan tidsfristen går ut och ännu har inga nya, tillgängliga bussar introducerats vad jag sett. Däremot hör jag vissa tala om att det inte är så viktigt att satsa på tillgänglig trafik. Speciallösningar, färdtjänst etc. ses av vissa som en bättre lösning. Nåväl, nu finns avtalen som Länstrafiken har förhandlat fram och tiden för leverans närmar sig sitt slut.

  Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor:

  1. Jag undrar om Landstinget Västernorrland, som enligt gällande konsortialavtal, ansvarar för all trafik som går över kommungränser (ofta detsamma som gles-bygdstrafik) kommer att hålla fast vid tillgänglighetskraven, som Länstrafiken tillämpat vid den senaste upphandlingen?
  2. När kommer bussarna i så fall att sättas in i trafik?
  3. Kan det bli aktuellt att börja med att skapa stråk av linjer, där tillgänglighet all-tid finns för resenärer med rullstol?

  Stigsjö den 11 november 2008
  Sverker Ågren (kd)


  Bilden överst: Bussar inne på Kramfors resecentrum. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Kollektivtrafik · Landsbygd | interpellation · tillgänglighet · Sverker Ågren