• Interpellation: Dyrare med vaccination mot bältros

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutade i maj att vaccination med läkemedlet Zostabax lyfts ur högkostnadsskyddet. Ändringen trädde i kraft 1 november. Vaccination mot bältros blir därmed avsevärt mycket dyrare för de som behöver eller önskar vaccineras.

  God vård på jämlika villkor är en av de viktigaste frågorna i den svenska välfärden. Bältros är en virusinfektion som både män och kvinnor i alla åldrar kan få om de tidigare har haft vattkoppor. Men det är vanligast hos personer över 50 år. Det är dokumenterat att äldre personer med bältros ibland drabbas av mycket långdragen smärta som kan vara svår att behandla och leda till sjukhusvård. Även personer som har ett försämrat immunförsvar kan få en allvarligare form av sjukdomen och kan ibland behöva sjukhusvård. När receptfria mediciner inte hjälper, krävs behandling mot smärtan med läkemedel som vanligen används för epilepsi eller depression. I vissa situationer kan det bli aktuellt att använda morfinpreparat eller nervblockader.

  Jag vill därför fråga ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnden:

  • Hur ska behovet av vaccination tillgodoses för personer med förhöjd risk för bältros när det nu blivit avsevärt mycket dyrare?
  • Hur bedömer du risken för att behov av sjukhusvård påverkas, om färre har råd med vaccination mot bältros?

  Härnösand den 25 november 2014
  Mona Hammarstedt (KD)
  Gruppledare


  Primärvård | bältros · högkostnadsskydd · interpellation · Mona Hammarstedt · vaccination