• Interpellationssvar: Riktlinjer för vård av patienter med endometrios

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Fråga: Vilka riktlinjer har vi i vårt landsting när det gäller patienter med endometrios?

  Svar: I Landstinget Västernorrland finns det skriftliga riktlinjer för behandling av endometrios, dokumentet är numera, efter intensivt samarbete, gemensamt för hela Norra regionen. Det finns även riktlinjer för akut omhändertagande av patienter med endometrios. I Sundsvall finns det sedan flera år tillbaka ett endometriosteam och i den gruppen finns flera intresserade överläkare, en smärtspecialist, kurator, sjukgymnast och KBT-kunnig psykolog.

  Vi har samarbete med endometriosteamet i Uppsala där vi kan begära second opinion vid behov.

  Kunnandet om endometrios är på hög nivå på kvinnokliniken i Sundsvall och alla läkare kan behandla patienter med endometrios. Teamet funderar för våra interna konsultationer, även för Örnsköldsvik och Sollefteå.

  Fråga: Hur är bemötandet och behandling av patienter med endometrios?

  Svar: Mot bakgrund av den kunskap och kompetens som finns i länet ska patienter med endometrios kunna få ett både professionellt och empatiskt bemötande i specialistvården. Vi har dock inga specifika mätningar på vad denna patientgrupp anser om bemötandet i vården.

  Härnösand den 24 juni 2015

  Ewa Back
  Ordförande, Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Mona Hammarstedt tackade för svaret.


  Specialistvård | interpellationssvar · Mona Hammarstedt · endometrios