• Interpellation: Introduktion för inhyrd vårdpersonal

  Vårdförbundet larmar i Sveriges Radio P4 Jämtland den 8 september1 att introduktionen för inhyrd vårdpersonal (stafetter) är bristfällig på många håll. Exempel som anges är att de inte fått hjälp med att hitta till medicinförråd eller fått lite kunskap kring det datasystem som används.

  Detta är en patientsäkerhetsfråga! Jag undrar därför:

  • Hur ser introduktionen för hyrläkare och hyrsjuksköterskor ut i Landstinget Västernorrland? Finns det ens tid till introduktion?
  • Är det en fråga som finns med redan vid upphandling? Det borde väl vara så att det regleras i de upphandlade avtalen hur mycket tid som ska finnas till introduktion.

  Härnösand 9 september 2016

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande


  Primärvård · Specialistvård | hyrläkare · hyrsjuksköterskor · interpellation · Mona Hammarstedt