• Jobben ger välfärden

  Genom att få in fler personer i arbetslivet och få människor att lämna utanförskapet så säkrar vi den framtida välfärden som vi alla tar för givet. Det skriver alliansens riksdagsledamöter i Västernorrland i ett svar till Peter Wiklund (22/4).

  Skillnaden mellan att arbeta och att inte arbeta måste öka. Det var ett av de budskap som alliansen hade inför valet 2006 tillsammans med att det måste löna sig från att gå från utanförskap till ett arbete.

  Därför har vi riktat jobbavdraget mot just dem som behöver det mest, låg- och medelinkomsttagarna. Många, framförallt för kvinnor i offentlig sektor, fann tidigare att det var en mycket liten vinst med att gå tillbaka till arbetslivet i och med de omkostnader som uppstår i samband med ett jobb. Detta samtidigt som man betalade väldigt mycket i skatt.

  Det är genom att sänka skatten för de med låga och medelstora inkomster som fler går från utanförskap till arbete. Vi sänker samtidigt arbetsgivaravgifterna för ungdomar, äldre, arbetslösa, de med sjukpenning och för invandrare. Vi gör det mer attraktivt för en arbetsgivare att anställa någon ur dessa grupper, som tidigare har haft det extra svårt att komma till sin rätt på arbetsmarknaden.

  Vi har förbättrat A-kassan och gjort den till den omställningsförsäkring som den är menad att vara. Det har aldrig varit meningen att A-kassan skulle vara någon permanent försörjningsförsäkring, men under den Socialdemokratiska regeringen så var det väldigt många som fastnade i ett utbrett utanförskap. I det läget blev A-kassan något som den inte var tänkt att vara och det var väldigt olyckligt, inte minst för de personer som blev intvingade i utanförskap.

  Vi anser att det är bra att det finns en omställningsförsäkring och det är beklagligt att så många har valt att lämna A-kassorna. Samtidigt var det nödvändigt att förbättra A-kassan och göra den mer försäkringsmässig.

  Sammantaget har alliansens politik med sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare gett mer pengar över i plånboken varje månad. Alliansen för en jobbpolitik som är nödvändig för att säkra välfärden. Vi resonerar så att kopplingen mellan jobb och arbete å ena sidan och välfärden på den andra är uppenbar. Genom att få in fler personer i arbetslivet och få människor att lämna utanförskapet så säkrar vi den framtida välfärden som vi alla tar för givet.

  Bertil Kjellberg (m)
  Birgitta Sellén (c)
  Solveig Hellquist (fp)
  Lars Lindén (kd)
  Riksdagsledamöter för Västernorrlands län


  Ekonomi/skatter · Näringsliv/arbete | a-kassa · Alliansen · arbetsgivaravgift · Lars Lindén · sänkt skatt · välfärd