• Kan man lita på Liberalerna?

  Liberalerna skriver i en debattartikel den 17 augusti (på allehanda.se och på st.nu) att man är för fast läkarkontakt. Då är det faktiskt märkligt att man sagt nej varenda gång när vi kristdemokrater lyft fram detta för att vi som patienter ska få kontinuitet och trygghet i vården.

  I slutet av 2019 fastställdes Regelboken för Vårdval Primärvård. Här ändrade majoriteten (S, M och L) rätten till fast läkarkontakt till att man bara skulle ha rätt till fast vårdkontakt. Kristdemokraterna med stöd från Centerpartiet och Sjukvårdspartiet krävde att man, så långt det är möjligt, ska erbjuda en fast läkarkontakt. Det här röstade Liberalerna nej till.

  I regionens yttrande till den offentliga utredningen ”Digifysiskt vårdval” krävde vi kristdemokrater att man skulle belysa vikten av rätten till en fast läkarkontakt. Liberalerna avslog detta yrkande.

  I juni i år fastställde regionfullmäktige en ny målbild. Kristdemokraterna föreslog att man skulle tydliggöra rätten till fast läkarkontakt. Även här sade Liberalerna nej.

  Det handlar inte bara om att ge patienter kontinuitet och trygghet utan också att patientlagen ska följas. Patientlagen (2014:821) är väldigt tydlig när det gäller rätten till fast läkarkontakt. I 6 kap 3 § står att man som patient ska ”få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården”. Det här följer inte regionen nu. Man erbjuder bara en fast vårdkontakt.

  Är ni i Liberalerna redo att ändra er nu? I så fall finns det definitivt en majoritet för det nu. Vi kan börja med regelboken. Du är ju ordförande för vårdvalsutskottet Ingeborg. Det är bara att du på nästa vårdvalsutskott föreslår att regionen reviderar regelboken. Eller kanske man inte kan lita på Liberalerna?

  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare Region Västernorrland
  Henrik Sendelbach (KD), vice gruppledare Region Västernorrland

  Inlägget är en replik på Liberalernas debattartikel på st.nu och på allehanda.se den 17 augusti.

  Primärvård | fast läkarkontakt · Henrik Sendelbach · Liberalerna · Mona Hammarstedt · Patientlagen