• KD ger svar om apotek och pensionärskritik: ”Fortsätter att sprida myter”

  Apoteksmonopolet infördes 1970 av regeringen Palme bland annat som en eftergift åt vänsterflygeln inom (S) och vpk. Den fria världen var då allvarligt utmanad av Sovjetsystemet som utvecklat kärnvapen, hade världens starkaste försvar till numerären, startade rymdkapplöpningen och vann medaljligan i OS med hjälp av samma statliga läkemedelsindustri som var leverantör till deras statliga apotek.

  När monopolet upphävdes 2009 var situationen en annan. Sovjetsystemet hade visserligen gått i graven, men dess idéer levde kvar även i Sverige. Analysen som gjordes av det KD-ledda socialdepartementet var att apoteksmarknaden fungerade sämre i Sverige än i resten av Europa. Vi hade hälften så många apotek per invånare.

  Kritiken från vänsterhåll var i första hand att man befarade en nedläggningsvåg av apotek i ”landsorten”. Så gick det inte. Antalet apotek ökade på mindre än tre år från 950 till 1 264 och är nu knappt 1 400. Antalet söndagsöppna apotek har sedan omregleringen ökat från 154 till 526.

  Jag har studerat apoteksägarstrukturen i Sverige 2017 och hittar inga ägare som placerat pengar i skatteparadis. Jag tror heller inte att apoteksmonopolet kommer att återuppstå, oavsett om Sverige styrs av allians- eller rödgröna regeringar.

  Ja, pensionärerna hade hög skatt 2006, men i första hand tack vare Kristdemokraternas insats kom den att sänkas fem gånger under alliansens åtta år vid makten. I Kristdemokraternas budgetförslag för 2018 kommer, till skillnad från Socialdemokraternas, löntagare och pensionärer åter ha samma skattesats.

  I förra insändaren påstod jag att Rebellen inte var påläst. Det gjorde inte intryck utan han fortsätter att sprida myter, nu om Apoteksbranschens vinster och Ebba Busch-Thor i Åkessons knä.

  Per Sundin (KD)

  Svar till insändaren Ni delade in medborgarna i grupper KD – förbrukade och de som var värda att satsa på publicerad 17 december.


  Äldre | apotek · avreglering · Ebba Busch · pensionarsskatten · Per Sundin