• Gör det enklare vid hemkomst från sjukhus – inför hemtagningsteam

  Den som har varit inlagd på sjukhus kan uppleva hemkomsten som både svår och stressande. Även för de anhöriga väcks oro för hur det ska fungera när hälsa och funktioner inte är desamma som innan. Mottagandet i den egna bostaden är dock många gånger inte förberett på det sätt det behöver vara. Behovet av hemtjänst för att klara vardagslivet kan ha blivit större. Inte sällan finns det behov av att påbörja en intensiv rehabilitering. Resan från sjukhuset går till ett hem som ropar tomt av ensamhet. Kontrasten mot sjukhusets ständigt närvarande personal blir stor även om anhöriga finns tillgängliga. Nycklar, mat, mediciner och anpassningar i boendet – det är många saker som måste fungera när du precis kommit hem från en sjukhusvistelse.

  Kristdemokraterna vill underlätta hemgången från sjukhuset till det egna boendet genom att införa hemtagningsteam. Det innebär att personal finns från att hemgången planeras, vid behov följer med i transporten hem, hjälper till vid ankomsten till bostaden, säkerställer att det finns mat, ordnar med läkemedel för de första dagarna och kanske gör en första anpassning av boendet. Hemtagningsteamet har också en nyckelroll för att den rehabilitering som behövs snabbt kommer igång.

  Hemtagningsteamet ansvarar också för överlämning till hemtjänsten eller övergången till egenvård med stöd av primärvården. De ska även kunna ge stöd den första tiden till dess att vård och omsorg i hemmet fungerar bra. Genom att underlätta hemgången från sjukhuset ökas tryggheten samtidigt som det minskar risken för snar återinläggning.

  Hemtagningsteamet kan bestå av undersköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter. Liknande arbetssätt finns redan på vissa håll i landet men det behöver finnas överallt och nå alla patienter. Inledningsvis kan det uppstå nya kostnader för landsting och kommuner men erfarenhet från exempelvis Eksjö lasarett visar att återinläggningarna minskar vilket sammantaget gör att kostnaderna inte ökar. Vi kristdemokrater har lagt en halv miljard kronor årligen i vårt budgetalternativ för en förbättrad trygghet vid hemgång.

  Vinsterna av att införa hemtagningsteam kan inte nog betonas. Samhällsekonomiskt är vinsten minskat behov av ytterligare sjukhusvård och mer omfattande omvårdnadsinsatser. För den vårdbehövande och dennes anhöriga är vinsten ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. Det är dags att införa hemtagningsteam i alla kommuner och landsting!

  Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet i riksdagen
  Hans Brynielsson (KD), ledamot socialnämnden Sundsvalls Kommun
  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare Landstinget Västernorrland


  Specialistvård | debattartikel · Emma Henriksson · Hans Brynielsson · hemtagningsteam · Mona Hammarstedt