• KD säger nej till ökade revisionsintervall i tandvården

    S-MP-majoriteten har drivit på att försämra tandvården för barn och unga i Västernorrland genom att öka revisionsintervallet i tandvården. Det ställer vi inte upp på.

    Frågan kom upp på regionfullmäktigemötet den 20 juni. Samtliga partier utom KD lade sig platt för majoritetsförslaget beslutades att de maximala revisionsintervallen för 3-6-åringar ökas från 18 till 24 månader och att för ungdomar och unga vuxna upp till 23 år får ett utökat intervall från 24 till 30 månader.

    Det är fel att utöka intervallen, dels så har regionen själv satt upp ett mål om förbättrad tandstatus när det gäller ”Kariesfria 3-6-12 åringar och approximalt kariesfria 19-åringar” i 2018 års förfrågningsunderlag till vårdvalet. Vid sidan om det regionala målet har Världshälsoorganisationen WHO satt upp ett mål för tandhälsan i Europa. Målet är att 80 procent av 6-åringarna ska vara kariesfria år 2020. I nuläget når varken Sverige som helhet eller Region Västernorrland upp till detta mål. Enligt Socialstyrelsen var 76 % i Västernorrland av 6-åringarna kariesfria 2015-2016, en procentenhet sämre än riksgenomsnittet. Om man nu ska arbeta för att nå upp till dessa mål är det helt fel väg att göra revisionsintervallen längre.

    För att klara att upprätthålla revisionsintervallen måste istället det viktiga arbetet med kompetensväxling prioriteras. Profylaxsköterskor skulle kunna utföra kontroll och röntgen och konsultera tandläkare på klinikerna vid behov.


    Tandvård | revisionsintervall · vårdval · yrkande