• KD positiv till att enhetstaxa införs i vården

    Centerpartiet har i en motion föreslagit att införa en förenklad avgiftsmodell. Det är något som Kristdemokraterna ser positivt på.

    När motionen behandlades av landstingsfullmäktige i februari 2016 yrkade förutom Kristdemokraterna och Centerpartiet även S, V och M bifall till motionen vilket innebär att enhetstaxa införs från den 1 april 2016.


    Ekonomi | enhetstaxa · motion · regionfullmäktige