• KD: Vårdskulden måste betas av – därför behövs en nationell vårdförmedling

  Under corona-krisen har Sverige byggt upp en gigantisk vårdskuld. Bara i Västernorrland hade i september 5 232 människor väntat mer än 90 dagar på att få den sjukvård de behöver.

  Redan innan pandemin var det dock olagligt långa vårdköer.

  En vårdpolitik värd namnet bör därför ha fokus på att beta av vårdskulden. Stora resurser krävs, men mer behövs.

  Kristdemokraterna föreslår att en nationell vårdförmedling upprättas för att nyttja all tillgänglig vårdkapacitet för att minska vårdskulden.

  Många patienter får idag vänta på vård därför att deras egen region har för lite personal, utrustning eller liknande samtidigt som ledig kapacitet kan finnas i en annan region.

  Kristdemokraternas förslag innebär att den som har väntat mer än 90 dagar på operation eller mer än 90 dagar på specialistvård ges möjlighet att använda denna kapacitet.

  Staten ska i ett samarbete med SKR upprätta en databas för den nationella vårdförmedlingen där tillgänglig kapacitet synliggörs för patienterna. Vidare ska staten ska ta ansvar för en informationskampanj som informerar människor om rätten att söka vård i hela landet. Den vård som finansieras genom den nationella vårdförmedlingen ska finansieras av staten.

  Vi anser också att dagens vårdgaranti långsiktigt bör skärpas kraftigt genom att väntetiden till specialistbesök kortas till från 90 till 30 dagar. Väntetiden för operation eller behandling ska även den kortas från 90 till 30 dagar från medicinskt beslut. Vårt förslag innebär att vi kan korta den totala maximala väntetiden inom vårdgarantin från dagens 183 till 63 dagar. Kan regionen inte erbjuda vård inom den lagstadgade tiden har patienten därmed rätt att söka i annan region där det finns ledig kapacitet.

  Man ska kunna lita på svensk vård, oavsett var i landet man bor. Det är Kristdemokraternas politik.

  Acko Ankarberg Johansson, ordförande i Riksdagens socialutskott (KD)
  Mona Hammarstedt, gruppledare i Region Västernorrland (KD)


  Bilden överst av Eluj från Pixabay (Pixabay License).


  Specialistvård | Acko Ankarberg Johansson · Covid-19 · Mona Hammarstedt · vårdförmedling · vårdgaranti · vårdkapacitet · vårdskuld · väntetider