• KDS kräver gruppboendet tungviktaren i Sollefteå till demensvården – inte till omsorgerna!

  I en framställan till landstingets FU den 21 mars begär landstingets omsorgsförvaltning extraanslag för start av gruppboenden i Sollefteå och Kramfors.

  Sollefteå hälso- och sjukvårdsförvaltning har uppfört en gruppbostad för dementa som stod färdig sommaren 1990 men kunde av ekonomiska skäl inte tas i bruk under året som planerat. Omsorgen erbjöds då ta över boendet.

  Enligt min mening måste en prioritering göras mellan dessa verksamheter och alla sakskäl talar då för att eventuella extra medel satsas på gruppboenden för dementa.

  Starten av gruppboendet i Kramfors är motiverat. Diskussionen gäller Sollefteå. Dementa har där idag inget boende alls. Det beräknas finnas närmare 500 dementa i Sollefteå kommun. Jämför man med omsorgen bor de personer som ska flytta till Tungviktaren idag på ett vårdhem. Där finns dygnet-runt tillsyn och kompetent personal. Vårdhem 1 ska avvecklas enligt landstingsbeslut. Men utflyttningen av 7 vårdtagare innebär man väljer en lösning som Föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna FUB tar avstånd ifrån.

  Genom att använda Tungviktaren för vårdhemsgruppen, vinner man inga nya vårdplatser men får en avsevärt dyrare drift. Det är nämligen intagningsstopp på vårdhem sedan 1986.

  Det är unikt i landet att ett färdigställt gruppboende för dementa omprioriteras till boende för utvecklingsstörda.

  Beslutet om överlåtelse av en färdigställd lokal för gruppboende borde enligt KdS mening förts upp till FU så snart det stod klart att Sollefteå hälso- och sjukvårdsförvaltning inte klarade av att driva det. Landstinget kan enligt KdS mening inte frånta sig ansvaret för de dementa och FU bör mot bakgrund av skälen ovan därför prioritera de extra driftsananslaget på ca 1 Mkr till start av gruppboende för dementa. Det är viktigt att söka samarbete med Sollefteå kommun, som ju från årsskiftet kommer att ta över ansvaret för att skapa och driva gruppboenden för dementa.

  Sverker Ågren, (KdS) ledamot av FU
  1991-03-19


  Äldre | demensvård · funktionshinder · Kramfors · Sollefteå · Sverker Ågren · vårdhem