• Klassa endometrios som en folksjukdom

  Tio procent av alla kvinnor uppskattas i dag lida av endometrios. Det gör sjukdomen till Sveriges tredje vanligaste bland kvinnor, vanligare än diabetes.

  Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som leder till att det bildas små härdar och cystor som orsakar stor smärta och lidande för den drabbade. Samtidigt medför det stora kostnader för samhället när drabbade inte får rätt vård och behandling.

  När så många drabbas brukar det definieras som en folksjukdom, vilket är viktigt för att det medför krav på riktlinjer kring vård och behandling. Inte minst skulle det leda till att fler snabbare fick rätt diagnostik.

  Okunskapen om endometrios är stor. Vi har själva under lång tid varit ovetande om denna problematik och att det drabbar så många kvinnor. Detta måste komma ut till vården men också till beslutsfattare, arbetsgivare och anhöriga. Dessa kvinnor behöver stöd. De behöver förstående arbetsgivare för att klara av jobbet.

  Vi och många med oss har länge jobbat för att endometrios ska klassas som en folksjukdom. Det duger inte att så många kvinnor varje år fortfarande möts med oförstående i vården. Många kvinnor hinner under tiden få svåra skador både fysiskt och psykiskt.

  ”Mensvärk har väl alla, det är sånt man lever med som kvinna. ” För den som lider av endometrios är den här typen kommentarer inte mycket till tröst.

  Det är nu dags att glömma uttrycket att ”det ska göra lite ont att vara kvinna”. Kvinnors sjukdomar måste tas på allvar.

  När vi kristdemokrater nyligen frågade sjukvårdsminister Gabriel Wikström om vad regeringen gör fick vi inga svar. Han kunde inte lova något. Därför är det glädjande att Socialstyrelsen nu efter många års uppvaktning beslutat att inleda en förstudie om endometrios för att ta reda på behovet av nationella riktlinjer. Ett första steg på vägen till en punkt då kvinnor kan slippa bemötas med okunskap och oförståelse från vårdpersonal.

  Det behövs mer kunskap utifrån nationella riktlinjer samt mer pengar till forskning. Utöver detta bör det bli möjligt att kunna skaffa sig fungerade medicin till en rimlig kostnad. Socialstyrelsens besked att ta fram nationella riktlinjer är välkommet och måste nu leda till en förändring för de många kvinnor som lider i det tysta av sitt smärtsamma tillstånd.

  Om dagens konsekvenser av sjukdomen mättes, där sjukskrivning och utslagning dominerar, skulle de bli uppenbart vilken samhällsvinst som väntar om vi erkänner endometrios som en folksjukdom.

  Désirée Pethrus Riksdagsledamot (KD) Jämställdhetspolitisk talesperson
  Britt-Mari Brynielsson Distriktsordförande (KD)


  Specialistvård | Britt-Mari Brynielsson · Désirée Pethrus · endometrios · folksjukdom · kvinnosjukvård · nationella riktlinjer · Socialstyrelsen