• Kraftigt ökade möjligheter ge funktionshindrade jobb

  När ekonomin nu vänder är det viktigt att vi satsar ordentligt på att fler människor ska få jobb. Vi gör det billigare och enklare att anställa. Med rätt politik och en god ekonomisk utveckling kommer många människor snart att ha ett arbete igen. Men det finns vissa grupper där utanförskapet är särskilt stort och där ytterligare insatser behövs. En sådan grupp är personer med funktionsnedsättning.

  Mycket lite av jobbdebatten handlar om möjligheterna för dem som har funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Oavsett konjunkturläge eller regeringsinnehav har utanförskapet för denna grupp varit konstant högt.

  Vi i KD har bestämt oss för att bryta denna utveckling, men då måste den offentliga sektorn gå före och visa att det går att anställa personer med funktionsnedsättning i högre utsträckning. Vi går därför till val på att kommuner, landsting och statliga myndigheter och bolag ska anställa 10 000 personer med funktionsnedsättning.

  Flera privata företag, exempelvis Max Hamburgare och ICA, har gått före och fler företag och organisationer borde göra detsamma. Det är inte för inte som det visar sig att övrig personal hos företag som gör det också upplever förbättringar i form av bättre arbetsmiljö och ökad trivsel på jobbet.

  Arbetsförmedlingens insatser för att förmedla arbeten till personer med funktionsnedsättning måste också förbättras så att utanförskapet kan minskas.

  Vårt förslag om att anställa 10 000 personer med funktionsnedsättning inom den offentliga sektorn innebär att en kommun som Sundsvall skulle ta på sig att anställa ungefär 60 personer och Västernorrlands landsting ungefär 50 personer. Förslag är att hälften av dessa anställningar ska ske genom så kallade trygghetsanställningar och den andra hälften genom vanliga anställningar där lönebidrag kan vara en del av finansieringen.

  Att fler får arbete är viktigt för samhället men också för den enskilde, att få känna arbetsgemenskapen och att få vara med och bidra. Så bygger vi ett mänskligare Sverige.

  Désirée Pethrus Engström (KD), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson
  Hans Brynielsson (KD), gruppledare, Sundsvall

  <!–Inlägget har även publicerats i Sundsvalls Tidning den 15 oktober 2010–>
  <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/var-politik/politikomraden/naringsliv-arbete/”>Näringsliv/arbete</a> | <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/arbete/”>arbete</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/arbetsformedlingen/”>Arbetsförmedlingen</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/desiree-pethrus/”>Désirée Pethrus</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/hans-brynielsson/”>Hans Brynielsson</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/funktionsnedsättning/”>funktionsnedsättning</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/lonebidrag/”>lönebidrag</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/trygghetsanstallning/”>trygghetsanställning</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/utanforskap/”>utanförskap</a>