• Kristdemokraterna: Vi tar ansvar för kärnkraften och 400 000 jobb

  En historisk överenskommelse har slutits av fem partier för en långsiktig elförsörjning. Kristdemokraterna har deltagit i de här förhandlingarna med målet att rädda kärnkraften som står för 35 procent av vår elproduktion och jobben för 21 000 personer som är direkt sysselsatta i kärnkraftsindustrin. I och kring vår basindustri finns det runt 400 000 jobb som hänger på kärnkraftens förmåga att producera el.

  Målet att rädda kärnkraften har vi nu nått. Både på kort- och lång sikt. Effektskatten som tvingat fram förtida stängningar av reaktorer, avvecklas i den här överenskommelsen.

  Det långsiktiga elproduktionsmålet i överenskommelsen tillåter att kärnkraften finns kvar om den har en roll att spela efter 2040. Kärnkraften är som vi vet, en fossilfri energikälla och under överskådlig tid avgörande för svensk basindustri och därmed tusentals svenska familjers försörjning. Att i förtid avveckla all kärnkraft och riskera både landets elförsörjning, företags överlevnad och därmed arbetstillfällen, hade inte varit samhällsekonomiskt försvarbart.

  Men visionen att nå en 100 procent förnybar elproduktion så småningom är viktig för oss kristdemokrater: Att fastställa ett visst datum när detta uppnås är däremot inte möjligt.

  Med denna energiuppgörelse kan alltså ingen regering besluta att kärnkraften ska avvecklas, varken direkt eller indirekt. Den läggs bara ner av sina ägare om det är ekonomiskt motiverat.

  Kärnkraften – är vi fem partier överens om – ska bära sina egna kostnader. Nya reaktorer ska kunna byggas på befintliga platser om villkoren för det uppfylls. Kärnkraftindustrin har i och med överenskommelsen fått kraftigt förbättrade villkor för investeringar.

  Kristdemokraterna är också nöjda med att fastighetsskatten för vattenkraft sänks och därmed tryggas även den elproduktionen. Liksom att vi poängterar i överenskommelsen, att prövningssystemen för moderna miljökrav, för inte minst den småskaliga vattenkraften, inte ska vara onödigt administrativt eller ekonomiskt betungande för den enskilde i förhållande till miljönyttan.

  Att Kristdemokraterna i förhandlingarna tryckt på att energiforskningen ska inriktas på nya innovativa tekniska lösningar för alla energislag, är även det viktigt för Sverige. Det finns god kunskap och kompetens på området som kan skapa nya företag, utveckla befintliga och få fram nya arbetstillfällen.

  Penilla Gunther (KD), Riksdagsledamot
  Miriam Monsell (KD), Ersättare Kommunfullmäktige Sundsvall
  Josef Nordin (KD), Sundsvall


  Miljö och energi | debattartikel · elproduktion · Josef Nordin · kärnkraft · Miriam Monsell · Pernilla Gunther


  Bilden överst: Ringhals kärnkraftverk. Foto av Pieter Kuiper på Wikimedia Commons (Fotot släppt som Public Domain).