• Kurage som behöver uppmuntras!

  Replik på Jakob Johansson inlägg 29/8 om kristdemokraternas förslag till civilkuragelag med påståendet om att denna lag inte behövs.

  Den uppfattningen delas inte av 66% av svenska folket, enligt en Synovate/Temo-undersökning i maj månad. Dessutom har man redan infört en sådan lag i Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Schweiz och Belgien och den har visat sig ge bra resultat.

  Vi ska enligt kd’s förslag vara skyldiga att ingripa efter förmåga, inte dumdristigt. Eftersom man nu i flera länder kan se att lagen gjort folk mer medvetna om vikten av att ingripa, talar allt för att vi även i Sverige bör ha nytta av denna lag.

  Tänk dig in i följande situation Jakob Johansson: Vi säger att du har en 12-årig dotter som blir nedslagen av två 15-åriga pojkar i en park och pojkarna försöker sedan våldta din dotter. Vore det då inte önskvärt om någon vuxen grep in, åtminstone om de var två vuxna. Idag väljer allt för många att inte `lägga sig i`.

  Det är just detta beteende som har minskat i de länder som infört lagen. Som far till denna flicka bryr du dig väl inte om huruvida de som ingriper gör det p.g.a. civilkurage eller av laglydighet? Det viktiga är väl att man ingriper. Ditt filosoferande runt varför man ingriper är en flykt från verkligheten.

  Som kd-politiker vill vi se att folk mer och mer bryr sig om varandra och att därigenom tryggheten ökar på gator och torg. Lagen har inte varit kontraproduktiv i de länder som infört den. Rädslan att vittna är ett stort problem som vi redan idag har i Sverige. Har du Jakob Johansson förslag på hur detta ska lösas, skulle jag vilja höra ditt förslag?

  Lars Lindén (kd), riksdagsledamot för Västernorrland

  <!–Repliken har även publicerats på st.nu den 9 september 2008–>
  <hr />
  <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/kategorier/trygghet/”>Trygghet</a> | <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/civilkurage/”>civilkurage</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/lars-linden/”>Lars Lindén</a>