• Landstingsdebatten måste handla om sjukvårdsfrågor – inte bortförklaringar

    Vi har en lång väg kvar innan det är självklart för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt. Vi har, som ni själva har gett exempel på, en debatt som handlar om att ifrågasätta och misstänkliggöra ledamöter med små barn. Därför blir ni inte trovärdiga när ni säger att ”viktigast av allt är barnen”. Särskilt inte efter att ni lagt ned BB i Sollefteå.

    Nästa år är det val. Landstingsdebatten måste handla om sjukvårdsfrågor – inte bortförklaringar. Vi Kristdemokrater har under det senaste åren lyft behovet av att säkra grundläggande akutsjukvård i hela länet och kvinnors rätt till en god förlossningsupplevelse. Det är frågor som vi även i fortsättningen kommer att driva.

    Soledad Henriquez (KD)

    Artikeln är ett svar på en insändare av två socialdemokrater i Tidningen Ångermanland den 30 januari 2017 och på allehanda.se den 31 januari 2017.


    Barn och unga | BB · familj · Soledad Henriquez