• Landstingsledningen borde följa exemplen från Göteborg samt Älvsborg och kräva ransonering av alkohol!

  KdS har sedan lång tid drivit kravet på en solidarisk alkoholpolitik och regelbundet fört fram olika förslag i drogpolitiska frågor i landstinget.

  Vid dagens sammanträde med FU föreslog KdS gruppledare Sverker Ågren, att landstinget skulle ansluta sig till kravet på införande av ransonering av alkohol. Det är sedan tidigare två landsting (Älvsborg samt Göteborgs kommun) som tagit beslut om detta.

  ”Socialstyrelsens idéprogram innehåller många bra och radikala förslag för att minska alkoholkonsumtionen med minst 25 % till år 2000. Med tanke på att vi i Västernorrland har som mål att nå 30 % minskning redan 5 år tidigare, bör våra krav ännu mer inriktas på konkreta åtgärder. En ransonering skulle effektivt sänka konsumtionen och minska alkoholskadorna dramatiskt, trots att de flesta människor inte i praktiken skulle märka av åtgärden nämnvärt”, kommenterar Sverker Ågren sitt förslag.

  ”Det är beklagligt att majoriteten i FU inte dragit rätta slutsatsen av den kunskap som bör finnas hos varje landstingspolitiker: För att få ökade resurser till sjukvården måste alkoholkonsumtionen drastiskt sänkas och det sker effektivast med en ransonering!”, säger Sverker Ågren i sin kommentar.


  Folkhälsa | alkohol · pressmeddelande · Sverker Ågren


  Bilden överst av Michal Jarmoluk från Pixabay (Pixabay License).