• Länsöverenskommelsen – en pappersprodukt?

  4 april 2017 antog Regionstyrelsen länsöverenskommelsen. Då vi kristdemokrater såg att inget hände efter detta skrev vi motionen ”Starkare civilsamhälle och främjad folkhälsa med hjälp av länsöverenskommelsen”.

  När motionen behandlades av fullmäktige i april 2018 så beslutade man anse den besvarad istället för att anta den. Motivet till detta beskrevs med orden:

  ”Med hänvisning till det arbete som pågår inom Länsöverenskommelsen Västernorrland – överenskommelse om samverkan mellan landstinget och den idéburna sektorn i Västernorrland, samt de fastställda riktlinjerna för anslagsgivning inom landstinget, anses motionen vara besvarad.”

  Nu har det snart gått två år sedan motionen behandlades och närmare 3 år sedan Länsöverenskommelsen skrevs under. Det ”pågående arbete” som man i motionssvaret hänvisade till har alltså nu haft två år på sig att få saker att röra på sig. Något borde väl arbetet ha resulterat i. Tyvärr så konstaterar jag att har det har blivit några resultat av arbetet, har tyvärr väldigt lite av detta synts utåt.

  Det får inte vara så tragiskt att länsöverenskommelsen är en bortglömd pappersprodukt istället för grunden till ett nytt livskraftigare Västernorrland!

  För att få denna angelägenhet på dagordningen igen måste jag bara få ställa en interpellation till Regionstyrelsens ordförande.

  Utifrån de mål som anges i länsöverenskommelsen och det resonemang som förts undrar jag:

  • Hur har Region Västernorrland förbättrat dialogen med de idéburna organisationerna jämfört med tidigare?
  • På vilket sätt har man synliggjort de idéburna organisationernas roll som bärare av demokratiska värderingar och opinionsbildare för samhällsförändring?
  • Tanken med länsöverenskommelsen var också att den skulle bidra till en ökad mångfald av utförare och nya sätt att arbeta.
   • Vilka organisationer i den idéburna sektorn har man gjort
    överenskommelser med?
   • Kan du ge några exempel på den ökade mångfalden av utförare?

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna

  Inlägget är en Interpellation till Regionstyrelsens ordförande


  Samverkan | civilsamhälle · Henrik Sendelbach · interpellation · länsöverenskommelsen


  Bilden överst: Omslaget till Länsöverenskommelsen. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).