• Låt vårdpersonalen vara med och forma sin egen arbetssituation

  Att läsa vårdpersonalens debattinlägg om bristen på medbestämmande och deras önskan om att kunna få en vettig arbetssituation är minst sagt beklämmande. Att läsa svaret från Lindstedt och Drevstad är inte så väldigt mycket mer uppmuntrande.

  Vårdpersonalen beskriver en icke fungerande arbetssituation, en brist på mandat och en total brist på dialog, medbestämmande och uppskattning.

  Signaturen ”Vårdpersonal” beskriver lönesamtalen som hån och har i övrigt att se fram emot fler arbetspass och överbelagda vårdavdelningar.

  De skriker så tydligt! Men ingen vill höra. Vi i KD hör er!

  Drevstad och Lindstedt menar att de ”vill att våra medarbetare ska kunna ha fyra veckors semester” som tyvärr följs av ”Vi behöver samtidigt hålla tillräckligt med vårdplatser öppna”. Det är inget enkelt jobb att driva verksamheten med en ekonomi som går ihop. Drevstad och Lindstedt har politiska beslut att förhålla sig till, och tyvärr ser vi hur majoriteten S, M och L väljer att inte lyssna på professionen. Allt ska lösas med färre vårdplatser och personal som ska vara ”effektivare”.

  Det finns ingen framtid för vården om inte vårdpersonalen har mandat att få vara med och forma och effektivisera sin egen arbetssituation.

  KD driver aldrig politik utifrån en ideologisk utopi, vi driver politik utifrån värden. Den som sliter på golvet, sitter med kompetensen, den som finns längst ut i verksamheten och faktiskt bedriver den vård som regionerna har som huvuduppdrag att producera ska värderas, ska höras, ska ha mandat och ska vara med i beslutsprocesserna.

  KD inte bara vill, utan driver redan idag politik för att sjukvården ska vara en attraktiv arbetsplats med rimliga arbetsförhållanden och yrkesstolta, högt värderade, kompetenta medarbetare. Tack för allt ni gör, ni förtjänar bättre!

  Michal Zakolski (KD), hälso- och sjukvårdsnämnden
  Maria Flodin (KD), hälso- och sjukvårdsnämnden


  Insändaren har publicerats i på st.nu den 24 maj 2021: Debatt: Låt personalen vara med och forma sin egen arbetssituation – annars finns ingen framtid för vården.


  Bilden överst av Elf-Moondance från Pixabay (Pixabay License).


  Personal | arbetsvillkor · effektivisering · lönesamtal · Maria Flodin · Michał Zakolski