• Lyft blicken och ge barnen det de behöver

  Replik på Sig-Britt Ahls inlägg om vårdnadsbidrag i Sundsvalls Tidning den 22 oktober.

  Det skulle vara intressant att se den undersökning som Sig–Britt Ahl hänvisar till när hon i ST den 22 oktober menar att vårdnadsbidraget ständigt hamnar i botten när kvinnor tillfrågas om viktiga politiska frågor. När Ahl i nästa andetag menar att det
  varken på riksplan eller på lokal nivå finns till exempel några kvinnor som förespråkar vårdnadsbidraget, ja då är trovärdigheten i argumentationen inte stor.

  Vårdnadsbidraget ska inte utformas efter socialdemokraternas, kommuners eller förskolors önskemål utan ifrån barnets bästa och familjernas behov. Tanken med vårdnadsbidraget är att det ska vara ett komplement, och med det menas att föräldrar som väljer att gå ner i arbetstid, förlänga sin föräldraledighet eller att ordna sin barnomsorg på annat sätt ska kunna få ut en liten ekonomisk ersättning. Alltså, vill föräldrar inte använda sig av vårdnadsbidraget så behöver man det inte. Men det som Ahl väljer att ignorerar är de föräldrar vars familjer har andra behov och önskemål.

  Jämlikhet är idag ett problem eftersom Sverige på många områden inte är jämlikt. Det finns många individer som diskrimineras, inte bara utifrån att de är kvinnor eller män utan även för att de har en annan hudfärg, en viss sexuell läggning med mera. Men genom att som Ahl hävda att vårdnadsbidraget är en kvinnofälla och förhindrar kvinnor att arbeta visar det på att man helt har missförstått anledningen till att detta införs. Att många män inte fullt ut tar sitt ansvar för sina barn under de första åren är inget som vårdnadsbidraget kan lastas för.

  Att vi vuxna inte förmått skapa ett jämställt samhälle är dock inget som våra barn, som behöver tid med sina föräldrar, ska få lida för. En aspekt i det hela är att det ofta är den som tjänar minst av föräldrarna som stannar hemma längst, ofta kvinnorna, det behöver vi ändra på. Men vi får inte glömma bort att Jämställdhetsbonusen kommer tillsammans med vårdnadsbidraget. Detta gör i sig inte att männen per automatik tar större ansvar för barnens uppväxt, men det blir en morot till att dela lika på föräldraledigheten.

  Jag är varken konservativ man eller någon som förespråkar hemmafru idealet. Jag är en kristdemokrat som vill ge förutsättningarna för familjer att kunna vara olika. Jag vill uppmana Ahl att för en gångs skulle lyfta blicken från de vuxnas värld och socialdemokraternas partiprogram, för att ge barnen det som de behöver, mer tid med sina föräldrar!

  Liza-Maria Norlin


  Barn och ungaEtik och jämlikhet | diskriminering · jämlikhet · jämställdhet · Liza-Maria Norlin · vårdnadsbidrag