• Mindre än hälften opereras inte i tid – det räcker inte med goda intentioner

  Socialdemokraterna i Västernorrland undrar vad vi kristdemokrater står för – jag står för en vård man kan lita på den dag man behöver den, oavsett var man bor. Det är Kristdemokraternas välfärdslöfte. Vi vill vända regeringens välfärdssvek på flera olika områden och de växande köerna i vården är ett av dem. Även i Västernorrland.

  I augusti 2017 hade 48 259 personer i Sverige väntat över tre månader på att få en operation eller åtgärd inom den specialiserade vården. Det är uppenbart att svensk sjukvård inte klarar av vårdgarantin som är på 90 dagar. För tre år sedan i augusti 2014 väntade 23 641 i exakt samma kö. Kön har alltså fördubblats.

  S-debattörerna framhåller att de nu försöker förbättra vården i Västernorrland och vi tvivlar inte på de goda intentionerna. Det krävs dock mer – rätt reformer som ger resultat i verkligheten. Faktum är att i Västernorrland fick 72 procent sin operation inom tre månader för tre år sedan. I dag är siffran 46 procent. Mindre än hälften får operation i tid. Det är inget annat än ett välfärdssvek.

  Köerna till vården måste minska. Därför vill vi återinföra kömiljarden till landstingen för att korta köerna. När vi införde kömiljarden under vår tid vid regeringsmakten, då minskade köerna. Nuvarande regering tog bort kömiljarden lät inte resultatet vänta på sig – köerna växer igen.

  Vi har en reformagenda för vården. Vi vill att vården ska vara lika bra överallt, oavsett var man bor.

  Dagens system med 21 landsting gör att vården inte är lika bra överallt. Det skiljer tre år i överlevnad vid äggstockscancer beroende på var du opereras. Det är oacceptabelt. Vi vill att staten tar huvudansvaret för den avancerade vården. Chanserna för att överleva cancer ska inte avgöras av var i landet man bor.

  Debattörerna påstår att man anställer mer vårdpersonal. Tyvärr ser vi att det är en stor del av fast anställd personal som är stafetter, det vill säga personal som tillfälligt arbetar på en vårdcentral för att fylla vakanser som inte kunnat tillsättas med fast personal. Landstinget Västernorrlands egen prognos visar på att kostnaderna kommer öka med 30 procent till över 500 miljoner kronor för år 2017. Resurserna måste användas på ett effektivt sätt för patientens bästa. Används resurserna på ett bra sätt kan mer pengar läggas på primärvården, tandvården, återöppnandet av BB Sollefteå och möjligheter för att kunna möta framtidens utmaningar och krav på bästa sätt. Vi behöver en vård man kan lita på, oavsett var man bor.

  Ebba Busch Thor (KD)
  Partiledare

  Mona Hammarstedt (KD)
  Gruppledare landstinget Västernorrland


  Specialistvård | BB · Ebba Busch · insändare · Mona Hammarstedt · vårdköer · välfärdslöftet