• Motion: Alkoholfri representation i landstinget

  LAndstingsmötet har nu antagit det nya programmet för 90-talets hälso- och sjukvård i Västernorrland ”Hälsan framför allt”. Beslutet togs i stor enighet på alla väsentliga områden.

  Bland de mera uppmärksammade delarna i HS-90 är de kvantitativa mål som satts upp för förändringar av andel rökare, förbättrade matvanor, fysisk aktivitet samt minskad alkoholkonsumtion.

  ”En något mera restriktiv hållning mot vanan att dricka alkohol kan också förmärkas. Denna tendens måste förstärkas med alla medel. Landstinget bör vidare verka för drogfria miljöer.” Detta är citat ur HS-90 (s. 45).  Det är mycket förpliktande formuleringar som måste följas upp i konkreta beslut.

  Med tanke på detta är det nu dags för landstinget att fatta ett principbeslut om att all representation ska vara alkoholfri. Det är det enda logiska utifrån HS-90. Ett sådant beslut skulle visserligen innebära en volymmässigt försumbar minskning av alkoholkonsumtionen. Beslutets värde ligger i huvudsak på det principiella planet och visar på att landstinget nu konsekvent vill arbeta efter det nya hälso- och sjukvårdsprogrammet. Det skulle också vara värdefullt om landstinget representerar alkoholfritt, då flera av länets kommuner gör det.

  Vi föreslår därför landstinget beslut

  • att all representation inom Västernorrlands läns landsting ska vara alkoholfri.

  1986-06-18

  Sverker Ågren (KDS)
  Stig Ingelsson (VPK)
  Göran Sydhage (KDS)
  Kjell Forsvall (FP)


  Folkhälsa | alkohol · Göran Sydhage · motion · representation · Sverker Ågren


  Bilden överst av pen_ash från Pixabay (Pixabay License).