• Motion: Användning av oblekt papper

  För att få ett vitt, blekt och fint papper som detta, krävs kemiska processer som medför farliga utsläpp i miljön. Oblekt papper kan däremot tillverkas till lägre energiförbrukning, mindre råvaruåtgång samt med mindre farliga utsläpp som följd.

  Dessa förhållanden är allmänt kända, men användningen och därmed efterfrågan på oblekt papper är inte så hög som dess miljömässiga fördelar förtjänar. Kommunförbundet har i samarbete med Kommunsamköp startat ett projekt för att få fram ett bättre och billigare sortiment av miljövänligt papper, för till exempel kopiering. Konkreta resultat från projektet beräknas redovisas vid årsskiftet 1985/86.

  För oss i KDS är miljöfrågorna mycket viktiga och vi vill på olika sätt arbeta för ett större miljömedvetande inom samhället. Det är viktigt bland annat med tanke på kommande generationer. Inom landstinget kan det uttryckas genom ökad användning av miljövänliga oblekta pappersprodukter.

  KDS landstingsgrupp föreslår därför

  • att landstinget övergår från blekt till oblekt papper, på samtliga verksamhetsområden där detta är möjligt.

  För KDS landstingsgrupp
  Sverker Ågren
  Göran Sydhage


  Miljö och energi | Göran Sydhage · motion · papper · Sverker Ågren · utsläpp