• Motion: Delegationsrätten att tillsätta (och avsätta) landstingsdirektör

  I Reglemente för landstingsstyrelsen, folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt av landstingsfullmäktige i februari 2015 framgår det att

  ”Landstingsstyrelsen tillsätter landstingsdirektör som högsta ansvarig tjänsteman och utfärdar en instruktion som beskriver vederbörandes uppgifter för ledning och samordning inom landstingsförvaltningen. Styrelsen är landstingsdirektörens uppdragsgivare.”

  Landstingsstyrelsen har sedan fattat ett beslut att vidaredelegera denna rätt till sin ordförande, ett beslut som efter turerna kring Anders L Johanssons uppsägning inte visat sig vara särskilt klokt.

  Istället för att styrelsen informera styrelsen om uppsägningen redan i september, väntade Erik Lövgren ända tills saken gick ut i Media. Eller så var hela uppsägningen, det som många tror, en.

  Det kan knappast varit så att det ligger i landstingets intresse att först hylla landstingsdirektören till skyarna för att sedan plötsligt avskeda honom bara någon dag senare, helt utan någon som helst förklaring. Anders L Johanssons hade ju kunnat lämna hedern i behåll om han lämnat in sin avskedsansökan själv med dessa lovord.

  För att detta inte ska upprepas föreslår vi kristdemokrater

  • att landstingsfullmäktige ändrar i det gemensamma reglementet för styrelsen och nämnderna så att landstingsstyrelsen fortfarande behåller rätten att tillsätta (och avsätta) landstingsdirektör, i enlighet med nuvarande reglemente, men med tillägget att denna rätt inte får vidaredelegeras.
  • att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att ändra sin delegationsordning så att den är i överensstämmelse med ovanstående tillägg

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna


  Ledning/styrning | delegationsordning · regiondirektör · Mona Hammarstedt · motion · uppsägning