• Motion: Förbättrad service vid skador och fel på hjälpmedel – Hjälpmedelsakut

  Allt fler medborgare använder hjälpmedel i sin vardag för att underlätta den dagliga livsföringen. Många av hjälpmedlen är enkla och mycket pålitliga medan andra är mer tekniskt komplicerade. Några få har mycket avancerad utrustning, som närmast liknar den som finns på sjukhusen. Men oavsett hur de är konstruerade händer det att något brister och går sönder. I några fall kan en person till och med förlora ett hjälpmedel vid stöld eller annan form av förlust. Det medför ibland ett akut behov av hjälp med reparation eller ersättning av hjälpmedlet. Kristdemokraterna vill i denna motion lyfta fram behovet att få sådan hjälp på lika villkor i hela länet. Vi anser dessutom att det är en av många viktiga åtgärder för att förbättra folkhälsan bland personer med funktionsnedsättning, vilken idag är klart lägre än övrigas.

  Vi vill ge några exempel på situationer som inträffat i verkligheten: När en bult i en rullstol brister, som håller ryggstödet på plats, blir den obrukbar. Detta skedde för en person sent på en fredag men det fanns ingen hjälp via sjukhuset. Personalen på Hjälpmedelscentralen hade slutat för dagen och veckan. Jour saknas helt. Hur eller snarare OM berörda förskrivare och tekniker tänkt sig att patienten ska tillbringa sin vakna tid utan att ha någon rullstol är oklart.

  En person med lyftanordning vid sin säng fick totalstopp i denna i ett lyft läge. Som tur var kunde denne ringa SOS 112 och lyckades på sätt tillkalla hjälp för att bli ”nedplockad”. För oss är det förvånande att berörda patienter så tålmodigt uthärdar de situationer som de kan hamna i när det inte finns någon hjälp att få på flera dagar! I andra
  sammanhang finns trygghetslarm, akutmottagning, jourcentral etc. Men för hjälpmedel finns inga!

  Kristdemokraterna menar att detta behov är orimligt lågt prioriterat inom hälso- och sjukvården. Tidigare fanns en viss hjälp även kvällar och helger i vårt landsting, men den drogs in vid någon tidigare fas av kostnadsreduceringar. Troligen skedde detta utan att den politiska nivån fick vetskap om det.

  Vi vill med denna motion föreslå att fullmäktige uppdrar till Landstingsstyrelsen att klarlägga det behov som finns av service och hjälp för användare av hjälpmedel kvällar och helger. Dessutom redovisa åtgärder som kan och/eller kommer att vidtas för att tillgodose detta behov och hur hög prioritet de bör ha.

  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland föreslår därför fullmäktige besluta

  • att uppdra till Landstingsstyrelsen att se över och åtgärda behovet av service och stöd vid skada eller förlust av hjälpmedel under kvällar och helger.

  2009-04-28

  För Kristdemokratiska landstingsgruppen

  Sverker Ågren, gruppledare
  Mona Hammarstedt, vice gruppledare


  Etik och jämlikhet | hjälpmedel · jämlikhet · Mona Hammarstedt · motion · Sverker Ågren