• Överför första linjens ansvar för barn och ungas psykiska hälsa

  Första linjens ansvar för barn och ungas psykiska hälsa ligger idag hos primärvården. Det är kanske inte är den bästa lösningen med tanke på hur läget är för vården idag både vad gäller tillgängligheten till vård för barn och unga men också hur belastad vården är i stort.

  Det ska vara lättsamt att få ett första besök om man mår dåligt. Man kanske inte vill oroa sina föräldrar eller så har man ingen att prata med och då skulle det vara lättare om man visste att på ungdomsmottagningen tar man emot mig. Söker man primärvården måste man ringa och boka en tid. Barn- och ungdomsmottagningarna är betydligt mer lättillgängliga, flera av dem har drop-in på dagtid.

  Regionerna har valt olika lösningar. Några har lagt ansvaret hos Barn- och ungdomspsykiatrin, andra har gett primärvården uppdraget. Många regioner har modellen att första linjens ansvar för barn och ungas psykiska hälsa har lagts hos barn- och ungdomsmottagningarna däribland Jönköping, Kalmar, Uppsala och vårt grannlän Gävleborg.

  Utifrån ovanstående resonemang föreslår jag fullmäktige att besluta:

  • attRegion Västernorrland överför första linjens ansvar för barn och ungas psykiska hälsa till barn- och ungdomsmottagningarna

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna


  Bilden överst av Ulrike Mai från Pixabay (Pixabay License).


  Primärvård ·
  Psykiatri ·
  Specialistvård | barn- och ungdomsmottagning · motion · Mona Hammarstedt · motion · psykisk ohälsa