• Motion: Gratis HPV-vaccin även till länets pojkar

  Det har blivit vanligare med cancer i mun och svalg och det finns sätt att förebygga dessa åkommor. På samma sätt som flickor får HPV-vaccin ska även pojkar i tonåren vaccineras eftersom HPV ligger bakom flera typer av cancer. Detta skriver flera experter gemensamt samlat i en artikel om frågan i Svenska Dagbladet 10 Aug-2015.Huvud – Hals cancer drabbar ca. 1400 personer per år. Globalt är den 4-5: vanligaste cancerdiagnosen. Artikeln är undertecknad utav 16 överläkare vid bl.a. ÖNH-kliniker vid större svenska sjukhus.

  Vi kristdemokrater hade nov 2009 en motion med detta innehåll som avslogs. Vi återkommer nu med samma budskap. På grund av ökad frekvens av cancer i mun och svalg så framhåller i dag Svenska och Internationella rapporter att HPV-vaccination är nödvändig hos tonårspojkar.

  Kristdemokraternas landstingsgrupp föreslår Landstingsfullmäktige besluta:

  • att erbjuda länets pojkar gratis HPV-vaccin på samma villkor som gäller för flickor.

  Härnösand den 6 oktober 2015

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna


  Primärvård | cancer · HPV · Mona Hammarstedt · motion · vaccination