• Motion: Rättvisare patientförsäkring

  Den patientförsäkring som Landstinget Västernorrland har via Landstingens Ömsesidiga försäkringsbolag har bidragit till att stärka patienters ställning och möjligheter att få ersättning vid skador som uppkommit i samband med vård och behandling. En hög andel av anmälda skador, ca 45 %, leder till ersättning.

  Emellertid finns brister i försäkringen och det gäller rättvisa mellan könen. Då LÖF tillämpar Trafikskadenämndens regelverk för ersättning vid invaliditet, har det visat sig att kvinnor inte kan få ersättning vid förlust av könsspecifika organ medan män kan få det. Förlust av en äggledare utgår inte till kvinnor men däremot kan män få ersättning vid förlust av en testikel. Det är visserligen sällan sådana skador förekommer men orättvisan är på intet sätt ursäktlig.

  Det är nödvändigt att Landstinget Västernorrland tar initiativ till att vår patientförsäkring i detta avseende förändras och görs rättvis. Det ska inte förekomma diskriminering på grund av kön om man drabbas av en patientskada! Kanske är det mer av en ”skönhetsfläck” än ett systemfel men jag tycker det är en orättvisa som under alla förhållanden bör rättas till.

  Vi kristdemokrater yrkar därför

  • att Landstinget agerar för att den patientförsäkring som landstinget har hos LÖF ska ses över så att ersättning från patientförsäkringen ska ersätta skador lika oberoende på kön.

  För Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland

  Sverker Ågren, Härnösand
  Gruppledare


  Ekonomi/skatterEtik och jämlikhet | ersättning · jämställdhet · motion · patientförsäkring · rättvisa · Sverker Ågren