• Motion: Samarbetet i Norrland måste börja på riktigt

  I Norrlandstingens regionförbund tar man ett gemensamt ansvar för regionsjukvård, utbildning och forskning. Samverkan inom regionen har utvecklats allt mer sedan starten 2005 som idag sker i olika samverkansgrupper. Norrlands Universitetssjukhus toppar listan över bästa universitetssjukhus, det är viktigt med bra kvalitet för att läkarutbildningen ska vara attraktiv och kvar i Norrland.

  Men trots samarbetet finns det också en stor konkurrens mellan Norrlandslänen. Oftast är det ekonomin som styr var vård ska ges. Detta trots att vården är i stor förändring i hela landet där Hälso- och sjukvårdens budget ökar kraftigt och vården måste koncentreras för bättre kvalitet.

  Idag slåss sjukhusen i Norrland om de ganska få specialistläkare som är villiga att jobba i Norr. Om det finns specialister på t ex sportskador i Jämtland med ett operationsteam som är specialiserade och effektiva på bedömningar får ekonomin styra om en patient från något annat län ska få ta del av den eller inte. Varför inte se till att det blir en specialitet för hela Norrland och med möjlighet till utveckling. Om Örnsköldsvik har lyckats rekrytera en kirurg som är expert på tarmoperationer vore väl det bästa för patienterna att låta dem bygga upp ett team och bli hela Norrlands center för avancerade tarmoperationer. Först då närmar vi oss jämlik vård.

  Utifrån ovanstående föreslår vi följande:

  • Att utreda möjligheterna att utveckla samarbetet utanför den högspecialiserade vården med Norrlandslänen
  • Att identifiera och ta tillvara den kompetens som finns i alla Norrlandslän för att kunna erbjuda patienter den bästa möjliga vården
  • Att se över avtalen så att ekonomin inte ska vara ett hinder för patientens möjlighet till vård i ett annat Norrlandslän

  För vårdalliansen 2017-01-31

  Ingeborg Wiksten, Liberalerna
  Per Wahlberg, Moderaterna
  Hans Hedlund, Centerpartiet
  Mona Hammarstedt, Kristdemokraterna


  Samverkan | Mona Hammarstedt · motion · Norrland · samarbete