• Motion: Samverkan mellan ASIH i Sundsvall och Hospice

  Sedan början av 1990-talet har det på Sundsvalls sjukhus funnits ett palliativt vårdteam, som sedan 1996 övergått till ASIH – avancerad sjukvård i hemmet. I teamet ingår sex distriktssköterskor med varierande kompetenser samt två läkare på konsultbasis från onkologen. Teamet sköter onkologpatienter, som kan vistas i sin hemmiljö, från Sundsvall och Timrå. Den ene läkaren är specialist i palliativ medicin och den andre är anestesiolog. Tre eftermiddagar i veckan finns specialisten på plats och har vårdronder och gör hembesök. Anestesiologen finns tillgänglig till maximalt 10 %. Dessa tjänster köps in från onkologen.

  Specialistläkaren kommer snart att övergå i tjänst vid nyinrättade Hospice i Sundsvall. Det innebär att ASIH-teamet blir utan läkarkompetens. Anestesiologen har inte möjlighet att utöka sitt åtagande.

  Personalen är nu ytterst bekymrade över situationen, då man inser att det inte längre blir möjligt att utan läkarkompetens ge patienterna samma trygghet och vård som tidigare.

  Det har aldrig knutits någon speciell läkare till ASIH-teamet.

  Samverkan mellan ASIH och Hospice borde vara en självklarhet. Dels för att få kontinuitet i vården, dels för att verksamheterna ligger så nära varandra och dels för att gardera framtida kompetensutveckling inom primärvårdens palliativa verksamhet.

  Vi föreslår därför landstingsfullmäktige besluta

  • att landstingsstyrelsen får i uppdrag att skapa förutsättningar för samverkan mellan ASIH-verksamheten och den palliativa specialistkompetensen som finns inom Hospice.

  Ulla Norgren, Folkpartiet
  Jacomina Beertema, Moderata samlingspartiet
  Anita Hellstrand, Centerpartiet
  Gun Enquist-Öhman, Sjukvårdspartiet
  Sverker Ågren, Kristdemokraterna


  Specialistvård | ASIH · hospice · palliativ vård · samverkan · specialistvård