• Motion: Sängtvätt på länets sjukhus

  Rengöring av sängar på länets tre sjukhus utförs enligt uppgift helt manuellt och ute på avdelningarna. Det är inte lätt att rengöra en säng för hand och få den riktigt riktigt ren och massor av tid går förlorad som kunde gått till mer patientnära arbete.

  I Gävle hade man problem med spridning av tarmbakterien VRE på sjukhuset. Där har man infört en central sängtvätt med sänglyft. Sedan den infördes har hygienen på vårdavdelningarna blivit bättre och personalen avlastats.[1]

  Landstinget ska ha en så patientsäker vård som möjligt och använda vårdpersonalen för de uppgifter som man utbildat den till. En central sängtvätt kan ge bättre arbetsmiljö och minskat lidande för patienter.

  Vi kristdemokrater föreslår därför att Landstinget Västernorrland:

  • utreder vad det kan ge för effekter och vilka kostnader som är förenade med att införa en central sängtvätt på vart och ett av länets tre sjukhus samt
  • att man även tittar på kostnader och konsekvenser som är förenade med att införa en maskinell rengöring av sängar på Sundsvalls sjukhus.

  Härnösand 9 juni 2017

  Mona Hammarstedt Kristdemokraterna

  [1] Sängtvätten på Gävle sjukhus byggs ut. Gefle Dagblad 2016-07-06.


  Sven Kleinschmidt från Pixabay.


  Specialistvård | Mona Hammarstedt · motion · sjukhus · sängtvätt