• Motion: Screening av lungcancer

  Inför screening av lungcancer i Västernorrland.

  Lungcancer är lömskt och ökar mer bland kvinnor än män. Varje dag dör tio personer i Sverige i denna cancerform. Numera är det också fler kvinnor än män som dör. Rökningen en stor roll för risken att få lungcancer, även om det är en hel del ickerökare som får diagnosen.

  En tidig diagnos är av stor betydelse för överlevnadsmöjligheten. Får man en diagnos i ett tidigt skede är överlevnadsgraden mer än 50 %, får man en sen diagnos är däremot chanserna att klara sig små, bara några enstaka procent av dessa lever efter fem år.

  Lunga med cancer i bronkerna. Dags att införa screening av lungcancer i Västernorrland.

  Lungcancer. Bild av VSRao från Pixabay.

  Det finns nu en studie som ger starka bevis på att screening av lungcancer lönar sig. Region Stockholm har därför beslutat bli först ut i landet med att erbjuda screening av lungcancer i samband med mammografiundersökningar. Jag vill att även Västernorrland gör något för att öka överlevnaden i denna hemska sjukdom. Till en början kan regionen rikta sig till riskgruppen kvinnliga rökare.

  Jag föreslår fullmäktige därför besluta:

  • att Region Västernorrland inför screening av lungcancer i samband med mammografiundersökningar till kvinnliga rökare

  Specialistvård | cancer · Mona Hammarstedt · lungcancer · mammografi · motion · onkologi · rökningscreening


  Bilden överst: Rökning – ditt liv! (CC0 1.0).