• Motion: Se över regionens medlemskap i olika samverkansorgan

  Regionen är med i en mängd olika samverkansorgan och politiska nätverk och de har en tendens till att bli alltfler med åren. Medlemskapen i dessa kostar 10-tals miljoner kronor årligen enbart i årliga ekonomiska insatser/medlemsavgifter. Till detta tillkommer kostnader i form av att tjänstemän avsätter arbetstid. Tillsammans med arvoden till politiker och kostnader för resor, övernattningar och traktamenten så blir det en ansenlig summa pengar.

  Alla samverkansorgan och nätverk är naturligtvis inte dåliga att vara med i, det är inte det vi säger. En del kanske tvärtom är väldigt viktiga att vara med i. Men i en tid då regionens ekonomi alltmer haltar och dessa organ tenderar till att bli allt fler och får kosta allt mer behöver man göra en utvärdering och ställa oss frågan – behöver vi verkligen vara med överallt? Är det inte kärnverksamheten som är det viktigaste?

  Vi föreslår därför regionfullmäktige besluta:

  • att Regionen utvärderar sitt engagemang i samverkansorgan och politiska nätverk
  • att Efter utvärdering får regionstyrelsen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag till fullmäktige och föreslå vilka samverkansorgan och politiska nätverk man ska vara kvar i och vilka man ska avsluta

  Härnösand 27 maj 2019

  Roger Byström, Gruppledare Centerpartiet
  Mattias Rösberg, Gruppledare Sjukvårdspartiet Västernorrland
  Mona Hammarstedt, Gruppledare Kristdmeokraterna


  Ekonomi/skatter | kärnverksamhet · Mona Hammarstedt · motion · samverkan


  Bilden överst: Några av alla de samverkansorgan Region Västernorrland är med i.