• Motion: Starkare civilsamhälle och främjad folkhälsa med hjälp av länsöverenskommelsen

  Ett starkt civilsamhälle är en hörnsten för en god samhällsutveckling, ett öppet samhälle med tolerans för olikheter och ger utrymme för människor att växa. Civilsamhället omfattar allt från familjen till ideella organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, fackföreningar och politiska partier.

  Ideburna organisationerna är av stor betydelse för länets utveckling och för att hitta svar på komplexa behov och utmaningar i invånarnas vardag. Länsöverenskommelsen, som antogs i april i år, är en överenskommelse mellan landstinget och den idéburna sektorn som öppnar nya möjligheter att främja folkhälsan i vår region. Kunskapen om dessa organisationers kompetens behöver fördjupas och spridas. Det är därför viktigt att man går igenom rörelsernas behov och gör en översyn över landstingets bidragsreglementen.

  Landstingets överenskommelse med det civila samhället ska bidra till att stärka civilsamhället och öppnar nya möjligheter att kunna främja folkhälsan i vår region.

  Jag föreslår därför:

  • att landstinget tar initiativ till en samverkan med länets studieförbund i syfte att främja folkhälsan i Västernorrlands län
  • att reglementen kring bidragen till dessa ses över

  Härnösand 19 juni 2017

  Sverker Ågren
  Kristdemokraterna


  Folkhälsa · Samverkan | civilsamhalle · Mona Hammarstedt · Länsöverenskommelsen · motion · Sverker Ågren