• Motion: Vaccinationskampanjer för äldre och riskgrupper

  Sannolikheten för en andra våg av Covid-19 har ökat markant sedan regeringen beslutat ta bort restriktionerna för resor inom landet alldeles lagom till semestertiden då folk reser som mest.

  I en interpellation på fullmäktige i juni 2020 tog vi kristdemokrater upp frågan om att vaccinera äldre och riskgrupper gratis under hösten. Detta med tanke på att många väntar sig en andra våg av Covid-19. En andra våg skulle skapa ett extremt ansträngt läge för vården under hösten och vintern. Inte minst då det byggts upp en enorm vårdskuld genom alla de operationer och besök som ställts in under våren.

  Regionen följer idag inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinationer. Man har istället valt en ”restriktiv linje i avvaktan på regeringens kommande beslut i frågan om att införa nationella särskilda vaccinationsprogram mot influensa och pneumokocker”.

  Kristdemokraterna tycker att regionen måste jobb mera förebyggande. I detta sammanhang borde vaccinationer av äldre och riskgrupper alltid vara ett prioriterat område. Vi behöver därför mer aktivt erbjuda äldre och riskgrupper att vaccinera sig kostnadsfritt. Det kommer att löna sig!

  Jag föreslår därför Regionfullmäktige att besluta:

  • att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att, i återkommande kampanjer, erbjuda Västernorrlands äldre och riskgrupper gratis vaccination mot pneumokocker och influensa.

  Härnösand den 5 augusti 2020

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna