• Nej till all drogliberalisering – rikta insatser mot de som tjänar på andras olycka

  Det pågår en legaliseringsvåg över världen när det gäller användningen av framför allt cannabis.

  Nu har de styrande i Kanada beslutat att det ska bli lagligt att använda cannabis i Kanada med början i september. Det är dessutom mycket alarmerande att användningen av kokain har ökat i Västernorrland.

  Media rapporterar att acceptansen när det gäller bruk av narkotika ökar i Sverige. Fler människor som har närstående som missbrukar narkotika är inte längre lika angelägna att försöka hindra sina närstående som missbrukar.

  Det svenska samhället blir allt mer individualiserat och icke narkotikamissbrukande anser att närstående själva får avgöra om de vill använda narkotika.

  KD säger bestämt nej till att göra bruket av cannabis lagligt i Sverige. Partiet arbetar för att stoppa alla tendenser till drogliberalisering. Insatser ska riktas framför allt mot dem som profiterar på narkotikan, smugglare och försäljare.

  KD anser att det behövs ett förebyggande arbete, en bra vård och behandling för dem som fastnat i ett missbruk.

  När det gäller nätdroger har samhället ofta legat steget efter, men vi ger inte upp kampen mot nätdrogerna. KD vill också skärpa straffen för narkotikaförsäljning.

  Anders Eriksson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun


  Folkhälsa | cannabis · drogliberalisering · insändare · missbruk · narkotika · Anders Eriksson