• Nordirland

  Uttalande av KDS i Västernorrlands extra distriktsstämma i Sundsvall den 2 oktober 1971.

  Striderna på Nordirland mellan de olika grupperingarna fortsätter och uppmärksammas gång på gång genom attentat och övergrepp. Fraktionerna katoliker och protestanter har övergivit kristendomens budskap om kärlek till människorna.

  Det bör dock framhållas, att situationen på Nordirland är komplicerad. Nationella, sociala och religiösa komponenter är invävda i varandra.

  En av ledarna på den protestantiska sidan är pastor Ian Paisley. Han manar de sina till kamp mot papisterna, kommunisterna eller vad han nu kallar sina motståndare. Han är uppenbarligen ej beredd att i samförstånd förhandla.

  KDS i Västernorrland beklagar utvecklingen på Nordirland. Vi uttrycker vår indignation över att kristendomens företrädare ställer sina krafter till de stridandes förfogande och ej arbetar för att ena fraktionerna till samhällsgemenskap och att i demokratisk och kristen-ekumenisk anda kämpa för social jämlikhet. Vi ifrågasätter även den engelska regeringens handlande, vars resultat till synes ej på något sätt förbättrat situationen. Vi stödjer de krafter som med fredliga medel arbetar för en social integration mellan de olika grupperingarna på Nordirland.


  Etik och jämlikhet | Nordirland · samhällsgemenskap