• Norrtågs problem är inte unika

  Den regionala tågtrafiken i Norrland har drabbats av omfattande vinterrelaterade problem. Förväntningarna har varit mycket höga och de som reser med tågen är oftast mycket nöjda. Men inställda tåg samt oklar information om förseningar, bussar etc till väntande resenärer orsakar ett snabbt växande missnöje. Frustrationen hos oss politiskt ansvariga växer givetvis också. Anders Kempe ställer frågor 5/1 till landstinget angående Norrtåg i en insändare i TÅ. Bengt Ove Högström undrar 9/1 varför politikerna är så tysta. Då ansvaret delat mellan olika parter väljer vi att ge ett gemensamt svar från Landstinget och Kollektivtrafikmyndigheten (KTM).

  Vi har fått följande förklaringar från Norrtåg (i korthet) på orsakerna bakom att inte tågen går som förväntat. Huvudproblemen är kopplade till själva tågen, t.ex. frusna bromsar, snabbt slitna slitytor på hjulen och frusna (ventiler) toaletter. Andra anledningar är nedfallande is som slagit ut tågens strömförsörjning. KTM har, som delägare i Norrtåg, tillsammans med övriga tre ägare, ansvaret för att åtgärder sätts in som ska ändra utvecklingen. Tågen är upphandlade och ägs av AB Transitio, som hyr ut dem till Norrtåg. Samma förhållande gäller för Skånetrafiken m fl regionala bolag. Borgensförbindelser är tecknade av bl.a. Landstinget Västernorrland.

  Landstingets roll (främst finansiär) är att stå fast vid ingångna avtal, inklusive de mål som satts upp för trafiken, resenärernas intressen och nöjdhet samt att medverka till att lösa de problem som nu tagit ett strupgrepp om tågtrafiken i Norrland.

  Varje månad reser ca 100 000 resenärer med Norrtåg via 86 turer per vardag. Tågen trafikerar 40000 mil per månad över ett mycket stort geografiskt område; Narvik (i Norge!) i norr till Sundsvall i syd. Inget annat regionalt bolag opererar inom ett lika stort och klimatmässigt skiftande område. Norrtågs problem är inte unika: Andra län har haft liknande problem vid tidigare införande av nya, anpassade tåg i en betydligt mer begränsad geografi, Gävleborg t.ex.

  De senaste veckornas enorma svårigheter i tågtrafiken är mycket olyckliga och på flera områden omöjliga att förutse. Vi är övertygade om att trafiken med tiden kommer att fungera bra.

  Sverker Ågren (KD) ordf Regionala nämnden, Landstinget Västernorrland
  Bengt Sörlin (M), ordf Regionala kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland


  Bilden överst: Norrtåg ankommer från Umeå till Örnsköldsvik C den 10 mars 2020. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Kollaktivtrafik | Erikslund · Fränsta · Härnösand · insändare · Kramfors · KTM · Norrtåg · Sundsvall · Stöde · Sverker Ågren · Torpshammar · Västeraspby · Ånge · Örnsköldsvik