• Nysatsning på folkbildning i Västernorrland!

  19-20 augusti genomförs länets första Folkbildningsting på Hola folkhögskola med möten, debatt, seminarium om folkbildningens utmaningar, rådslag om digitala klyftan, underhållning av elever från show- och musikalutbildningen med mera.

  Folkbildning erbjuds via länets fem folkhögskolor via både korta och långa kurser och via studieförbundens cirkelverksamhet och kulturarrangemang. Arbetet i studieförbund och i folkhögskolor sker främst i nära samarbete med folkrörelser och andra organisationer. Landstinget Västernorrland är huvudman för Hola folkhögskola i Kramfors, Ålsta folkhögskola i Sundsvall och Ånge samt Örnsköldsviks folkhögskola. Vi lämnar bidrag till de rörelsedrivna folkhögskolorna i Härnösand respektive Mellansel.

  Folkhögskolan är en studieform för vuxna, minst 18 år för de allmänna kurserna, med stor frihet att utforma kurser utifrån skolans inriktning och profil. Kursdeltagarna har möjlighet att påverka studiernas innehåll. Uppföljningar visar goda resultat och stort förtroende för folkhögskolan.

  Vi vill stärka folkhögskolans framtid i länet! Ett exempel på detta är att Ålsta folkhögskola nu flyttar till nya och tillgängliga lokaler i Sundsvall där skolan kommer att kunna erbjuda både fler utbildningar och platser än tidigare. Folkbildningstinget kommer att bli en årligen återkommande mötesplats för alla som är engagerade i och intresserade av folkbildning.

  Sverker Ågren (KD)
  ordf Regionala nämnden, Landstinget Västernorrland


  Utbildning | folkbildning · folkhögskola · Hola folkhögskola · Härnösands folkhögskola · insändare · Mellansels folkhögskola · Sverker Ågren · Ålsta folkhögskola · Örnsköldsviks folkhögskola