• Öppet brev till Länspolismästaren i Västernorrland

  Genom åren har vi förlitat oss på den svenska flyktingpolitiken som human och generös. Den som flytt från sitt land, och där lämnat allt som varit kärt och till synes oersättligt, måste ju ha haft mycket starka skäl för att bryta upp och söka en ny identitet i en främmande del av världen. Man har flytt för sitt livs skull, för sitt och sin familjs överlevnads skull.

  De senaste årens uppmärksammade fall i vårt land av inhuman och vid ett flertal tillfällen oacceptabel avvisning har, tillsammans med kanske främst de apatiska barnens sjukdomshistoria, upprört i princip hela svenska folket. Därför blev också det s k Påskuppropet en folklig manifestation av stort mått. Kyrkor, ideella föreningar och politiska partier slöt upp och gick man ur huse för att visa sin solidaritet för de utvisningshotade flyktingarna.

  I samband med budgetförhandlingarna mellan regeringspartiet, vänstern och miljöpartiet överenskom man den 29 september om att stifta en ny lag avseende flyktingars uppehållstillstånd. Det förslaget innebär ett nytt läge, dvs tillträde ges till ny prövning för flera grupper av asylsökande, inklusive barnfamiljer.

  Vi kristdemokrater kräver därför att inga avvisningar ska ske, innan den lagen träder i kraft nu i början av november. I de fall där verkställighet är planerad, där någon, några eller alla familjemedlemmar redan är tagna i förvar, kräver vi ett upphävande av förvarsbeslutet med omedelbar verkan och i stället beslut till uppsikt, vid behov, eller allra helst till ett frisläppande i väntan på att den nya lagen träder i kraft.

  För Kristdemokraternas distriktsstyrelse i Västernorrland

  Härnösand den 17 oktober 2005

  Lars Lindén, riksdagsledamot, ordf
  Berit Andersson, tillf. sekr


  Polis | Berit Andersson · invandring · Lars Lindén · medmänsklighet


  Bilden överst. Polisbilar. Foto av Janee på Wikimedia Commons (CC-BY-SA 3.0).