• Pensionärerna hade fått det sämre med en (s)-regering

  Lars Lindén skriver att de så fort ekonomin tillåter kommer att gör ytterligare förbättringar för de fattigaste pensionärerna. Han menar också att jobbavdraget kommer att gynna pensionärerna från och med nästa år.

  Före valet kritiserade vi kristdemokrater socialdemokraterna för att de inte satsade på pensionärerna med de lägsta inkomsterna. De hade tolv år på sig, men lite hände. Nu har vi fått med oss alliansregeringen på att göra den största satsningen på den här gruppen sedan det nya pensionssystemet kom på plats. Regeringen sänker nu skatten för pensionärer med två miljarder. Störst sänkning går till de 400 000 pensionärerna med lägst pension.

  Jobbavdraget för vanliga löntagare har många pensionärer sett som en orättvisa, men detta var en åtgärd som skulle locka fler att söka sig tillbaka på arbetsmarknaden, vilket lyckats över förväntan. Detta har då resulterat i att den årliga höjningen av garantipensionen blivit betydligt högre än tidigare år.

  I årets satsning har vi valt att prioritera dem med de allra lägsta pensionerna. Ofta handlar det om kvinnor över 75 år. Det är den grupp som släpat efter mest i ekonomisk standard, under den förra regeringens tid vid makten. De får betala ett högt pris för uteblivna ATP-poäng, trots att de utfört massor av arbete i hem och jordbruk, inom vård och omsorg. Det här är en grupp som många gånger har svårt att föra sin egen talan. Trygghet inför ålderdomen är en viktig del av den svenska välfärden. Man ska kunna vara trygg i förvissningen att det finns god vård och plats på äldreboendet. Man ska också kunna vara trygg när det gäller ekonomin. (s) har delvis misslyckats i detta under sina senaste 12 år vid makten. Kritiken från (s) över att vi nu inte höjer pensionerna tillräckligt, är lätta att säga i opposition, men är inte trovärdigt, när man jämför med vad de själva åstadkom.

  Att alliansregeringen både sänker skatten och höjer pensionen, för dem med de allra lägsta inkomsterna, är både en riktig, rimlig och en rättvis prioritering. Skattesänkningen för den här gruppen uppgår till över 200 kronor per månad. Dessutom tillkommer den vanliga årliga uppräkningen av garantipensionen. Den blir nästa år sammanlagt över 500 kronor högre per månad för de pensionärer som har den lägsta pensionen. Den årliga höjningen av garantipensionen hade blivit betydligt lägre om förra regeringen fått fortsätta sin politik, där fler och fler hamnade utanför arbetsmarknaden.

  Den viktigaste grunden för att förbättra ekonomin för pensionärer med tilläggs- och inkomstpension är en god realinkomstutveckling som åstadkoms genom att fler människor går från arbetslöshet och sjukskrivning till arbete. När fler kommer i jobb och inkomsterna förbättras, gynnas även dagens pensionärer, då inkomstpensionerna i ålderspensionssystemet till stor del är knutna till hur genomsnittsinkomsten utvecklas. Därför kommer nu jobbavdraget, som inneburit att fler människor kommit i arbete, bli till glädje även för pensionärerna från och med nästa år.

  Vi kristdemokrater är stolta men inte nöjda med vad vi nu kunnat göra för pensionärerna. Vi kommer att gå vidare. Vi vill genomföra ytterligare skattesänkningar för de svagaste i dessa grupper när ekonomin så tillåter.

  Lars Lindén (kd), riksdagsledamot för Västernorrland


  Äldre | garantipension · Lars Lindén · pension · Socialdemokraterna