• Politiker ska inte detaljstyra familjer

  I förra veckan kunde vi höra att socialdemokraterna tagit beslut på sin kongress att gå vidare med förslaget om tvångskvotering av föräldraförsäkringen, 50 procent till vardera förälder.

  Man kommer att redan från årsskiftet öronmärka en tredje månad för papporna. Vi kristdemokrater vill gå i helt motsatt riktning.

  Socialdemokraterna hänvisar till att kvinnor i dagsläget tar ut majoriteten av försäkringen de första två åren. Men är det verkligen orimligt att kvinnor, som i sin kropp burit barnet under nio månader, sedan fött det under svåra smärtor, ammat barnet flera månader också vill vara tillsammans med barnet en tid.

  Framförallt är det inte vi politiker som ska detaljstyra eftersom människor och familjesituationer ser olika ut. I socialdemokraternas samhälle tycks pengar och karriär vara viktigare än familj och relationer.

  I dag har föräldrar rätt att gå ned till 75 procent i arbetstid under småbarnsåren, något som gör att man har möjlighet att komma senare, och gå tidigare från sitt arbete för att hämta och lämna på dagis. Denna rätt till deltid är något som fungerar bra i en övergångsperiod från ledighet till arbete och ger lite mer tid tillsammans som familj. Regeringen vill nu halvera rätten till deltid så att man bara kan gå ner till 87,5 procent, en minskning med fem timmar i veckan.

  Det kan låta lite, men en timme om dagen fördelat på hämtning och lämning blir mycket förlorad tid sett över en längre period.

  Som grädde på moset vill man också ändra på de så kallade garantidagarna från 90 med låg ersättning, till bara 30 dagar men med högre ersättning. Vad detta egentligen betyder är två månader mindre föräldraledighet och därmed mindre tid för barn att vara med sina föräldrar.

  Det måste finnas andra tillvägagångssätt för att nå en jämställd arbetsmarknad än att delvis frånta människor rätten att spendera tid med sina barn när och hur man vill, samt rätten över att bestämma vem i familjen som skall få göra det. Regeringens politik är familjefientlig och saknar helt ett barnperspektiv.

  Vi ser nu att psykisk ohälsa växer som ett problem hos många unga, det kan vara dags att ställa sig frågan om mer kollektiv statlig uppfostran i än tidigare ålder som substitut för tid med kärleksfulla föräldrar verkligen gynnar våra barns utveckling på sikt.

  Man ska komma ihåg att för några veckor sedan röstade majoriteten i Sundsvall ner förslaget om maxtak för antal barn i förskolegrupperna. Om barn väl ska vara i förskolan, kan de väl få rimliga förutsättningar att utvecklas och bli sedda också. Tänk på barnen!

  Liza-Maria Norlin, gruppledare Kristdemokraterna Sundsvall
  Robin A. Håkansson ,distriktsordförande KDU Västernorrland


  Barn och ungaEtik och jämlikhet | detaljstyrning · familj · föräldraförsäkring · föräldraledig · jämställdhet · Liza-Maria Norlin · Robin Håkansson · småbarn · tvångskvotering