• Politisk ledning efterlyses

  Majoriteten har nu träffat en budgetöverenskommelse om skattesatsen för de närmaste årens budgetarbete. En viktig fråga lämnas obesvarad – Vem ska leda detta arbete?

  Nu saknas både landstingsdirektör och en ordförande för landstingsstyrelsen. I det läget väljer man att endast ta beslut om skattesats och låter processen fortsätta utan styrning.

  – En stark politisk ledning är minst lika viktig som skattesatsen. Svagare ledning än nu har landstinget aldrig haft.

  Det säger Mona Hammarstedt, gruppledare för Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland, med anledning av landstingsmajoritetens presskonferens.

  Det är nu av största vikt att dialogen med personal och fackliga organisationer påbörjas omgående och på bred front. Vi har ännu inte fått ta del av hur man kommer att gå tillväga för att involvera verksamheterna och det är bråttom eftersom beslut ska tas i februari. Därtill saknas tidsplan för detta ”omtag”. Dagens presskonferens kom inte med särskilt mycket nytt förutom skattesatsen. Det finns fortfarande en rad frågetecken kring hur processen ska styras vidare samt vilka personer som kommer att leda arbetet.

  Härnösand 27 oktober 2015


  Ekonomi/skatterLedning/styrning | budget · dialog · ledning · omtag · Mona Hammarstedt · pressmeddelande · styrning